Hyvä henkilötietojen käsittely

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on tarkastanut sukututkimustoimialan käytännesäännöt, jotka on laatinut Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Sukututkimusseura, Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry. Tietosuojavaltuutettu on tarkastanut nämä käytännesäännöt.

Käytännesääntöjen tarkoituksena on luoda toimialaa varten ohjeita henkilötietojen käsittelyyn sukutukimuksen eri vaiheissa ja esittää tulkintoja ja suosituksia siitä, kuinka tiettyjä henkilötietolain määräyksiä tulee toimialalla soveltaa.

Pyrkimyksenä on antaa toimialalle tietoa hyvästä ja oikeasta tietojenkäsittelytavasta, jotta rekisteröityjen yksityisyyden suojaa turvaavat perusoikeudet voidaan ottaa huomioon ja näin välttyä ongelmatilanteilta.

Käytännesäännöissä on kolme pääosaa: Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Uudet käytännesäännöt korostavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa käytöstä. Erityinen huomio kohdistuu elossa olevien arkaluonteisen tietojen keräämiseen ja tallentamiseen - ilman henkilön nimenomaista lupaa tätä ei suositella.

PDF-tiedostokaytannesaannot.pdf (847 kB)
Sukututkimustoimialan käytännesäännöt_2013