Yhdistyksemme

Yhdistyksemme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkemmat tiedot löytyvät yhteystiedot välilehdeltä.

 

Sassi sukuyhdistyksen vuosikokouksessa 11.3.2017  valittiin hallituksen jäsenet ja sen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin vastuunjaosta seuraavasti:

Kati-Susanna Cohen (os. Porkka), hallituksen puheenjohtaja

Leo Sassi, varapuheenjohtaja

Risto Rasinen, hallituksen jäsen

Raili Rasinen, hallituksen jäsen

Olli Sassi, hallituksen jäsen

Jouko Koskinen, hallituksen jäsen

Sinikka Rantala, hallituksen jäsen

Kati Sassi-Vuorinen, rahastonhoitaja ja sihteeri