Yhdistyksemme

Yhdistyksemme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten tarkemmat tiedot löytyvät yhteystiedot välilehdeltä.

 

Sassi sukuyhdistys ry:n vuosikokouksessa 14.8.2021  valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Mykrä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin
seuraavat henkilöt:

 

Risto Rasinen

Raili Rasinen

Olli Sassi

Kati Sassi-Vuorinen

Meri Kokkola

Sirpa Karjalainen

Kati-Susanna Cohen

Raimo Lohjelm

Jukka Vuorinen

Pirkko Sassi

Heidi Tetri