Yhdistyksemme

Yhdistyksemme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten tarkemmat tiedot löytyvät yhteystiedot välilehdeltä.

 

Sassi sukuyhdistys ry:n vuosikokouksessa 9.4.2022  valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Juhani Mykrä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:


Risto Rasinen
Raili Rasinen
Pirkko Sassi
Olli Sassi
Kati Sassi-Vuorinen
Meri Kokkola
Sirpa Karjalainen
Heidi Tetri
Raimo Lohjelm
Jukka Vuorinen