Yhdistyksemme

Yhdistyksemme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tarkemmat tiedot löytyvät yhteystiedot välilehdeltä.

 

Sassi sukuyhdistys ry:n vuosikokouksessa 21.4.2018  valittiin hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kati-Susanna Cohen, hallituksen puheenjohtaja

Leo Sassi

Risto Rasinen

Raili Rasinen

Olli Sassi

Jouko Koskinen

Kati Sassi-Vuorinen

Anu-Maria Koskinen

Meri Kokkola

Juhani Mykrä