DNA-tutkimus

Perinteinen sukututkimus nojautuu kirkonkirjoihin ja erilaisiin arkisto- ja historiallisiin lähteisiin. Nykyaikana DNA-testausta eli geenisukututkimusta on ryhdytty käyttämään osana sukututkimusta. Sukututkimukselliset DNA-testit kertovat, mihin maapallon mies- tai naissukukuntaan kuulumme ja saatavat antaa tietoja siitä, mistä olemme tunnetuille asuinseuduillemme tulleet. Testit varmistavat perinteisen sukututkimuksen tietoja, saattavat toki tosinaan niitä kumotakin.

Geneettinen sukututkimus eli geneettinen genealogia tarkoittaa oman tai jonkun muun henkilön sukulaisten keskinäisten sukulaisuussuhteiden ja suvun vaiheiden tutkimista hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä perinteisen sukututkimuksen ja historiallisten lähteiden kanssa.

DNA sisältää ihmisen perimän, geenit, jotka lapsi saa biologisilta vanhemmiltaan. Pelkästään yksittäisen henkilön omien tulosten tarkastelu ei useinkaan anna täyttä kuvaa suvun alkuperästä. Tulkinnan kannalta on aina sitä parempi, mitä useampia testituloksia on käytettävissä.

Ihmisellä on 22 kromosomiparia, jotka koostuvat molemmilta vanhemmilta saadusta perimästä. Näiden lisäksi on olemassa 23. sukupuolen määrittävä kromosomipari, joka koostuu aina äidiltä peritystä X-kromosomista ja isältä saadusta joko toisesta X- tai Y-kromosomista. Yhdistelmän YX tuloksena syntyy poika ja vaihtoehtoisesti XX kombinaatio tuottaa tyttölapsen. Näin ollen Y-kromosomi soveltuu hyvin isälinjojen kartoitukseen.

Kaikki ihmiset saavat äidiltään myös ns. mtDNA:ta (mitokondriaalinen DNA), mutta se ei kuitenkaan periydy seuraavalle sukupolvelle isän kautta. Se on siten käyttökelpoinen ainoastaan äitilinjojen kartoituksessa.

Miehen antamaa näytettä voidaan käyttää sekä isä- että äitilinjojen kartoituksessa, mutta naisen vastaavasta selviää ainoastaa äitilinja. Kokonaisperimää (22. ensimmäistä kromosomia) tutkiva FamilyFinder-testi löytää "etäserkkuja" kaikista sukulinjoista. Se voidaan tehdä sekä miehen että naisen näytteestä.

 

Ahti Kurrin kotisivuille

Ahti Kurrin tekemä DNA-sukututkimus pähkinänkuoressa