Arkistolaitos linjaa kirkonkirjojen tutkimisen periaatteitaan

Arkistolaitos uudistaa sata vuotta nuorempien kirkonkirjojen ja siviilirekistereiden tutkimisen lupakäytäntöjä 1. syyskuuta 2011 alkaen. Uudistus mahdollistaa sata vuotta nuorempien väestörekisteriasiakirjojen omatoimisen tutkimisen eettisesti vastuullisella tavalla ja turvaa rekisteröityjen henkilöiden tietosuojan. Uudet lupakäytännöt koskevat seurakuntien sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja siviilirekistereitä. Niihin kuuluvat muun muassa luovutetun alueen kirkonkirjat ja siviilirekisterit sekä nykyisen Suomen seurakuntien mikrokorttien käyttökappaleet. Syyskuun alusta lukien jokaisen asiakkaan on haettava uusi lupa kyseisten asiakirjojen tutkimiseen. Tarkennetussa lupakäytännössä asiakkaan tulee liittää käyttölupahakemukseen selvitys tutkimushankkeesta. Lupahakemus on toimitettava vähintään viikkoa ennen aiottua asiointikäyntiä arkistolaitoksen kirjaamoon tai toimipisteeseen. Luvan myöntää se arkistolaitoksen yksikkö, jonka hallussa aineisto on. Myönnetty käyttölupa on voimassa tutkimushankkeen keston ajan, kuitenkin enintään kolme vuotta kerrallaan.

Yksityiskohtaiset tiedot uusista lupakäytännöistä ovat ohjeessa Kirkonkirjojen tutkimuskäytänteet 1.9.2011 lähtien (pdf). Ohjeessa on lueteltu tarkemmin myös ne asiakirjat, joita uudistettu lupakäytäntö koskee.