Julkiset asiakirjat

Asiakirjat ovat julkisia tai yksityisiä kirjallisia todisteita, jotka osoittavat esimerkiksi päätöksen tai määräyksen toteuttamisen. Yhdistyksien toiminnassa merkittäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi kokouksille merkittävät pöytäkirjat ja esityslistat sekä tulevaa vuotta käsittelevä toimintasuunnitelma ja edeltävää vuotta käsittelevä toimintakertomus.