Tietosuojaselosteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Yleiseen tietosuoja-asetukseen pääset tästä.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset ja yhdistykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille ja yhdistyksille kotipaikasta riippumatta.

PDF-tiedostoTietosuojaseloste jäsenrekisteristä.pdf (593 kB)
Tietosuojaseloste Jäsenrekisteristä
PDF-tiedostoTietosuojaseloste sukurekisteristä.pdf (585 kB)
Tietosuojaseloste sukurekisteristä
PDF-tiedostokirje tietosuoja-asetus.pdf (230 kB)
Kirje jäsenistölle tietosuoja-asetuksesta