Vuosikokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Vuosikokous on yksi sääntömääräinen kokous.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä elokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kunkin tilikauden tilejä.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.